środa, 1 lutego 2012

Dwukolorowa Brioszka - Tutorial / Two colour Brioche Stitch - Tutorial

English | Polski

Część I | Część II | Część III

Jak wykonać dwukolorowy ścieg patentowy / dwukolorowy ściągacz angielski / dwukolorową brioszkę


W bardzo dużym skrócie na brioszkę mozna popatrzeć jak na ściągacz: 1prawe oczko - 1 lewe oczko. Dodatkowo, popatrzmy na to w ten sposób: przerabiając jeden rząd wyrabiamy tylko połowę oczek - same prawe, lewe oczka przenosząc bez przerabiania, jedynie narzucając na oczko nitkę (od przodu do tyłu). Potem drugim kolorem wyrabiamy drugą połowę oczek - tym razem same lewe, a prawe przenosząc bez przerabiania, narzucając tylko na oczko nitkę (od przodu do tyłu).
Można przyjąć więc, iż dwa kolory tworzą jeden pełny rząd, podczas gdy jeden kolor - tworzy niepełny rząd.
Wyrabianie dzianiny brioszka trwa dłużej niż zwykłym ściągaczem.

Dwukolorowy ścieg patentowy wyrabia się dwiema włóczkami na zmianę. Przerabiasz rząd kolorem pierwszym, przesuwasz drut - bez odwracania robótki - pozostajesz więc wciąż na tej samej stronie - przerabiasz rząd kolorem drugim. Do wyrabiania dwukolorowej brioszki potrzebujesz więc drutów dwustronnie zakończonych. Zwykle są to druty z żyłką.ROZPOCZĘCIE ROBÓTKI

Robótkę można rozpocząć na różne sposoby - jedną nitką, w kolejnym rzędzie dodając drugi kolor, lub obiema nitkami.
Ja do szalika wybrałam metodę dwóch nitek - ze względu na to, iż oczka brzegowe tak samo przerabiam razem, robótkę też zakańczałam dwiema nitkami - co razem daje jednolite obramowanie szalika.

SŁOWNIK
rząd niepełny - to rząd wyrobiony jednym kolorem
rząd pełny - to rząd wyrobiony dwoma kolorami - czyli wyrobienie pełnego rzędu polega faktycznie na wyrobieniu dwóch rządków.

OPIS
Narzucamy odpowiednią (tu: parzystą) ilość oczek obiema nitkami (tu: czerwona i czarna). Obie nitki mamy po jednej stronie robótki.
Wyrabiamy:
1. rząd (niepełny) nitka czarna : oczko brzegowe, * 1 oczko prawe, 1 oczko zdjąć na lewo z jednym narzutem (do zdejmowanego oczka dodać narzut nitki od przodu do tyłu) * wzór pomiędzy gwiazdkami powtarzamy, oczko brzegowe

Teraz nitka czerwona znajduje się na końcu robótki, a nitka czarna znajduje się na jej początku. Przesuwasz robótkę na drugi koniec drutów, bez odwracania - prawa strona pozostaje prawą stroną. Po przesunięciu, czarna nitka znajduje się na końcu robótki, a czerwona na początku - możesz zacząć wyrabiać drugi rząd tym razem nitką czerwoną.2. rząd (pełny) nitka czerwona: oczko brzegowe, * 1 oczko (czarne) zdjąć na lewo z jednym narzutem (czerwonym) (do zdejmowanego oczka dodać narzut nitki od przodu drutu do tyłu), oczko i leżący na nim (czarny) narzut przerabiasz razem na lewo * wzór między gwiazdkami powtarzamy, oczko brzegowe.

Teraz obie nitki są znowu po jednej stronie robótki. Dwa rzędy zostały wyrobione - więc zamknęliśmy 1 pełny rząd. Robótkę odwracamy i przerabiamy stronę lewą.

Pierwszy i drugi rząd przerabiasz tylko raz. Dla uzyskania wzoru powtarzaj rzędy 3-6.

3. rząd (niepełny) nitka czarna: oczko brzegowe, * 1 oczko zdjąć na lewo z jednym narzutem (do zdejmowanego oczka dodać narzut nitki od przodu do tyłu), oczko i leżący na nim (czerwony) narzut przerabiasz razem na lewo * wzór między gwiazdkami powtarzamy, oczko brzegowe.

Ponownie nitka czerwona znajduje się na końcu robótki, a nitka czarna znajduje się na jej początku. Przesuwasz robótkę na drugi koniec drutów, bez odwracania - lewa strona pozostaje lewą stroną. Po przesunięciu, czarna nitka znajduje się na końcu robótki, a czerwona na początku - możesz zacząć wyrabiać kolejny rząd tym razem nitką czerwoną.

4. rząd (pełny) nitka czerwona: oczko brzegowe, * oczko i leżący na nim (czarny) narzut przerabiasz razem na prawo, 1 oczko zdjąć na lewo z jednym narzutem (do zdejmowanego oczka dodać narzut nitki od przodu do tyłu) * wzór między gwiazdkami powtarzamy, oczko brzegowe.

Teraz obie nitki są znowu po jednej stronie robótki. Dwa rzędy zostały wyrobione - więc zamknęliśmy 1 pełny rząd. Robótkę odwracamy i wracamy na stronę prawą.

5. rząd (niepełny) nitka czarna: oczko brzegowe, * oczko (czarne) i leżący na nim (czerwony) narzut przerabiasz razem na prawo, 1 oczko (czerwone) zdjąć na lewo z jednym narzutem (czarnym) (do zdejmowanego oczka dodać narzut nitki od przodu do tyłu) * wzór pomiędzy gwiazdkami powtarzamy, oczko brzegowe

Teraz nitka czarna znajduje się na końcu robótki, a nitka czerwona znajduje się na jej początku. Przesuwasz robótkę na drugi koniec drutów, bez odwracania - prawa strona pozostaje prawą stroną. Po przesunięciu, czarna nitka znajduje się na końcu robótki, a czerwona na początku - możesz zacząć wyrabiać drugi niepełny rząd tym razem nitką czerwoną.

6. rząd (pełny) nitka czerwona: oczko brzegowe, * 1 oczko (czarne) zdjąć na lewo z jednym narzutem (czerwonym) (do zdejmowanego oczka dodać narzut nitki od przodu drutu do tyłu), oczko (czerwone) i leżący na nim (czarny) narzut przerabiasz razem na lewo * wzór między gwiazdkami powtarzamy, oczko brzegowe.

Teraz obie nitki są znowu po jednej stronie robótki. Dwa rzędy zostały wyrobione - więc zamknęliśmy 1 pełny rząd. Robótkę odwracamy i przerabiamy stronę lewą.


UWAGI
Teraz przyglądnij się swojej robótce. Zauważ iż:

 • oczko bez narzutu zawsze przekładasz bez przerabiania dodając do niego narzut.
 • oczko bez narzutu, to zawsze oczko w kolorze innym niż nitka, którą przerabiasz.
 • narzut, który wykonujesz na oczku, jest zawsze w innym kolorze niż oczko.
 • oczko które przerabiasz to zawsze oczko z narzutem.
 • kolejność przerabiania nitek zawsze zostaje zachowany - zawsze zaczynasz pełny rząd tym samym kolorem (tu: czarny), a zakańczasz go drugim kolorem (tu: czerwony).

OCZKA BRZEGOWE
Mój sposób na wyrabianie oczek brzegowych zakłada, iż pierwsze oczko jest przekładane, a wyrabiane ostatnie jako angielskie prawe. Metodę tą stosuję też przy dwukolorowej brioszce. Przerabiając nitkę czarną (pierwszy niepełny rząd) przekładam oczko brzegowe bez przerobienia (składa się ono z dwóch nitek - czarnej i czerwonej), nie przerabiam ostatniego oczka brzegowego nitką czarną. Przerabiając nitką czerwoną przekładam pierwsze oczko i na końcu rzędu, obiema już nitkami - czerwoną i czarną przerabiam oczko brzegowe.

SZALIK
Teraz, wiedząc już jak przerabiać brioszkę w dwóch kolorach, możesz wykonać szalik tym ściegiem. Narzuć tyle oczek, ile potrzebujesz aby uzyskać odpowiednią szerokość i przerabiaj brioszkę do momentu, aż uzyskasz odpowiadającą długość.

Tutaj przykład takiego szalika: zielono-zielony szalik popełniony przez Bryzeidę.

A w kolejnej części pojawi się wzór na dwukolorowy brioszkowy szalik z warkoczami.

ZASOBY
Poniżej odnośniki do zasobów internetowych, które pomogą zrozumieć technikę:

Ten filmik pokazuje dokładnie to co nam potrzeba. W jaki sposób przerabia się brioszkę na dwa kolory, dodatkowo w jaki sposób zrobić warkocz w tej technice. Film jest po niemiecku - nie trzeba jednak znać języka, aby zrozumieć o co chodzi: Film 1

Ten filmik pokazuje w jaki sposób przerabiać dwukolorową brioszkę. Film bez dzwięku, z napisami: Film 2

Elizabeth Zimmermann "Knitting Without Tears"

------

English | Polski
Part I | Part II | Part III

How to make two-colour Brioche Stitch / two-colour Patent Stitch / two-colour English Rib

In brief - we can look at Brioche Stitch as a rib - k1, p1. Additionally we can look at it in that way: working one row - you knit with one colour only half of stitches you cast on - the other half, you do not purl - just slip with yarn over (from front to back). In the next row - you purl with other colour other half of the stitches (the stitches with yarn over), you do not knit - just slip with yarn over (from front to back). So, we could say that two colours complete one row - the row is complete with two colours of yarn, while one colour makes incomplete row.

With two colour Brioche Stitch you work with two colours in one time. You work one row with one colour - than, you slide the whole fabric to the opposite needle point, you do not turn your fabric, and you work with second colour. For two colour Brioche Stitch you need double pointed needle.


CASTING ON

There is many ways to cast on the knitwear - with one colour yarn, adding second colour in first row, or with two colours.For the scarf I chose casting on with two yarns. It is because I worked edge stitches with two yarns, and also I cast off with two yarns - it gaves me coherent frame of the scarf.

GLOSSARY
incomplete row - row worked with one colour
complete row - row worked with two colours - one compete row = two incomplete rows

DESCRIPTION
Cast on even number of stitches with two yarns of different colours (I use red and black). Both yarns are on the same side.
Work:
row 1 (incomplete) black yarn : edge stitch, * k1, bring yarn forward to front of work, slip next stitch as if to purl, bring wool back over right needle (forming a sloopy diagonal loop)*, repeat between *s, edge stitch.

Work the first row only once. It is because right after casting on yarns do not form the pattern, do not lay in their specific way.
The red yarn is at the end of the fabric, and black yarn at the begining. Slide the whole fabric to the opposite needle point, do not turn your fabric. Now the black yarn is at the end and the red one at the begining of the fabric. Then, you may knit with red yarn.


row 2 (complete) red yarn: edge stitch, * yarn forward to front of work, slip next (black) stitch as if to purl, bring wool back over right needle, P2Tog (the stitch, and the sloppy diagonal loop from the previous row)*, repeat between *s, edge stitch.

Now both yarns are on a one side of work. Two rows were knitted - so we work one complete row. Turn the fabric and knit other side.

Knit row 1 and 2 only once. To achive two colour Brioche Stitch repeat rows 3-6.

row 3 (incomplete) black yarn: edge stitch, * yarn forward to front of work, slip next stitch as if to purl, bring wool back over right needle, P2Tog (the stitch, and the sloppy diagonal (red) loop from the previous row)*, repeat between *s, edge stitch.

Once more the red yarn is at the end of the fabric, and black yarn at the begining. Slide the fabric to the opposite needle point, do not turn. Now, the red yarn is at the begining and the black one at the end of the fabric. Then, you may knit with red yarn.

row 4 (complete) red yarn: edge stitch, * K2Tog (the stitch, and the sloppy diagonal (black) loop from the previous row), yarn forward to front of work, slip next (black) stitch as if to purl, bring wool back over right needle, repeat between *s, edge stitch.

Both yarns are on the same side. Two rows were knitted, so we completed a row. Turn your fabric.

row 5 (incomplete) black yarn: edge stitch, K2Tog (the (black) stitch, and the sloppy diagonal (red) loop from the previous row), yarn forward to front of work, slip next (red) stitch as if to purl, bring wool back over right needle, repeat between *s, edge stitch.

Black yarn is at the beging of the work, red one at the end. Slide the fabric to the opposite side, do not turn. Knit with red yarn.

row 6 (complete) red yarn: edge stitch, yarn forward to front of work, slip next (black) stitch as if to purl, bring wool back over right needle, P2Tog (the (red) stitch, and the sloppy diagonal (black) loop from the previous row)*, repeat between *s, edge stitch.

Both yarns are on the same side. Two rows were knitted, so we completed a row. Turn your fabric.


REMARKS
Now, pay attention to the fabric. Notice that:

 • you always slip a stitch without a sloppy diagonal loop adding the sloppy diagonal loop
 • a stitch without a sloppy diagonal loop is always the stitch in another colour to the yarn you are working
 • a sloopy diagonal loop you are putting over a stitch is always in another colour to the stitch
 • a stitch you are knitting is always the stitch with a sloopy diagonal loop
 • the order of working yarn is always the same - you start with a colour of yarn so the yarn will always be the first yarn to work with.

EDGE STITCHES
My way of working edge stitches assumes that the first stitch is slipped and the last stitch is knitted. I used the method with Two colour Brioche Scarf.
row 1, (black yarn): slip the edge stitch. The stitch is consisted of two yarns (because of the casting on method). Do not knit the last stitch with black yarn, just slip the last stich.
row 2, (red yarn): slip the edge stitch. At the end of your fabric put this two yarns (red one, black one) together and knit the last stitch with two yarns.

SCARF
Now, you know how to knit two colour Biorche Stitch and you are able to knit a two colour Brioche Stitch
Cast on as many stitches as you wish - to reach desired width and work for desired lenght:)

Here you are an example of this kind of scarves: green-green scarf by Bryzeida

Next part of the brioche stitch scarf will introduce pattern for two colour cable brioche stitch scarf.

RESOURCES

This film is in german, but you do not have to know the language to find out how to knit the brioche stitch: Film 1

Film 2

Elizabeth Zimmermann "Knitting Without Tears"

4 komentarze:

 1. Niesamowite. Bardzo dziękuję za tak przystępną naukę . Dzięki temu mam szanse zrobić cos tym wzorem Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 2. Cieszę się, iż mój artykuł przyda sie w praktyce:)) Pozdrawiam!

  OdpowiedzUsuń
 3. Jestem pełna podziwu! U mnie ostatnio tak krucho z czasem i niedrutowych obowiązków tyle... Bardzo mi miło, że mnie podlinkowałaś. I myślałam, żeby i u mnie znalazł się link do Ciebie... Co Ty na to?

  OdpowiedzUsuń